Чт, 2019-06-20, 09:13:40 | 
RSS

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                      
        88006, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Верещагіна, 18, 
тел/факс: (0312) 660467, 673384, факс 673284,e-mail: nmc.zakarpattya@mns.gov.ua

Каталог статей

Головна » Статті » Пам'ятки для підприємств, організацій, установ

ОБ’ЄКТИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

       На більшій частині території України проявляються надзвичайні ситуації - техногенного або природного походження, спровоковані антропогенною діяльністю на потенційно небезпечних об'єктах. Такі об'єкти є потенційними джерелами надзвичайних ситуацій.

         До потенційно-небезпечних об’єктів в першу чергу відносяться:

 - хімічно небезпечні об’єкти;

 - вибухові та пожежо-небезпечні об’єкти;

 - радіаційно-небезпечні об’єкти;

 - гідродинамічнонебезпечні об’єкти.

        В Україні налічується 24,4 тисячі потенційно небезпечних об'єктів, із яких 6,5 тисячі відносяться до об'єктів підвищеної небезпеки. Особливе занепокоєння викликають 1211 об'єктів промисловості, на яких зберігається або використовується у виробничій діяльності більше 805 тис. тонн небезпечних хімічних речовин. Усього у зонах можливого хімічного зараження цих об'єктів проживає близько 12 млн. осіб.

       Потенційно небезпечний об'єкт - об'єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об'єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.

      Атомні електростанції. Як показала аварія в 1986 р. на Чорнобильській АЕС, можуть бути особливо екологічно небезпечними з надзвичайно важкими наслідками для життя і здоров’я людей, тваринного і рослинного світу, всього навколишнього середовища.На атомних електростанціях утворюються специфічні скидні води, забруднені радіоактивними речовинами..

      Водосховища.Вони віднесені до екологічно небезпечних у зв’язку з великим об’ємом, значним перепадом рівнів між верхнім і нижнім б’єфами, що при катастрофах може викликати затоплення земель і населених пунктів. У період повені можуть виникати значні підтоплення, а період льодоставу – придуха, а в період льодоходу можливі затори з негативними наслідками. У період спрацювання рівнів водосховищ  можливі негативні екологічні наслідки для рибного господарства та тваринництва і рослинного світу   (висихання мілководень, придавлення риби льодом, пошкодження гнізд птахів тощо). Водосховища можуть стати також акумуляторами забруднень при аваріях, як це було на Київському та Дністровському водосховищах.

     Нафтопродукто-, газо-, аміако- і хлоропроводи. В Україні є розгалужена мережа нафто-, нафтопродукто- і газопроводів.Нафтопродукти, що потрапляють у водойми, не тільки забруднюють їх, а й викликають зупинення водозаборів для населення та об’єктів народного господарства. Через це експлуатація всіх нафтопродуктопроводів  потребує посиленого контролю з боку державних природоохоронних органів.

      Аварії на газо-, аміако-, і хлоропроводах можуть викликати значне забруднення навколишнього природного середовища, отруєння людей і тварин, пошкодження і знищення рослинності.

     Підприємства, що використовують хлор.Вони віднесені до екологічно небезпечних тому, що вони пов’язані зі зберіганням особливо небезпечної отруйної речовини - хлору. Під час промислової аварії можуть бути надзвичайно важкі наслідки, пов’язані з людьми і матеріальними втратами. Такі підприємства, як правило, належать до першого ступеня небезпечності.

      Підприємства металургійної промисловості.  Вони забруднюють атмосферу і водойми викидами і скидами забруднених речовин. У повітря потрапляють окиси азоту, вуглецю, сірчаного ангідриду, пилу та інші шкідливі речовини. Вода, що використовується для охолодження, забруднюється механічними завислими речовинами, розчинниками, гідроокисами кальцію, нафтопродуктами, сульфатами, хлоридами, вуглеводами, фенолами, аміаком, ціанідами, тощо. На цих підприємствах, як правило, є накопичувачі, в яких концентруються значні об’єми відходів виробництва і забруднених стічних вод. Аварії на підприємствах можуть призвести до людських і матеріальних втрат, завдати шкоди навколишньому середовищу в регіональному масштабі.

     Підприємства хімічної та нафтопереробної промисловості.Ці підприємства пов’язані з виробництвом фосфору, фосфорної кислоти, добрив, карбіду кальцію, соди, бікарбонату кальцію, кислот та переробкою нафти. Об’єкти екологічно небезпечні, тому що забруднюють повітря хлором, хлористим воднем, вінілхлоридом, сірчаним ангідридом, сірководнем, оксидами азоту, аміаком, фосгеном, сірковуглецем, формальдегідом тощо.Аварії на таких виробництвах можуть викликати надзвичайні ситуації регіонального масштабу з великою шкодою навколишньому природному середовищу, людськими та матеріальними втратами.

    Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства. До екологічно небезпечних об’єктів відносять, як правило, очисні споруди великих міст, де не забезпечується ефективна очистка стічних вод і у водойми скидається значна кількість забруднюючих речовин: органічних, нафтопродуктів, азоту амонійного, нітратів, фосфору. Ці викиди можуть призвести до виходу з ладу водозаборів для господарсько-питних потреб та завдати значних збитків екосистемам водойм.

       Підприємства енергетики.  До екологічно небезпечних вонивіднесені як інтенсивно забруднювачі повітря сірчаним ангідридом, окислами вуглецю й азоту, пилом, сажею тощо. Під час спалювання палива утворюються продукти згоряння  (сажа, діоксин вуглецю, оксиди азоту й сірки тощо), які через димарі викидаються в атмосферу.   Стічні води можуть бути забруднені нафтопродуктами, завислими речовинами, солями. Значної шкоди природному середовищу завдають теплове забруднення.

        Гірничо-збагачувальні підприємства. Значна частина таких підприємств віднесена до категорії екологічно небезпечних, оскільки вони мають у своєму складі сховища, в яких у значних об’ємах (16 - 400 млн.куб.м) накопичуються шлами, що містять залізо, марганець, титан, уран. Пошкодження захисних сховищ, або їхнє переповнення можуть призвести до важких наслідків, пов’язаних не тільки з забрудненням навколишнього природного середовища, а й  зі значними матеріальними витратами.

         Підприємства вугільнодобувної промисловості.  Багато з цих підприємств можна віднести до екологічно небезпечних через те, що вони мають накопичувачі, де проходять відстій (механічна очистка) від домішок води шахтного водовідливу, які мають високу мінералізацію (1 - 9 г/л), кислу реакцію та забруднені завислими речовинами.

       Полігони твердих побутових відходів  є екологічно небезпечними, тому що внаслідок фільтрації можуть бути значним осередком забруднення підземних водоносних джерел токсичними речовинами.

      Проблема збалансування економіки та екології, особливо щодо техногенно-небезпечних виробництв, зводиться до необхідності екологічного поліпшення всіх видів природокористування за умови самозабезпечення їхнього відтворення. Важливою складовою такої оптимізації є забезпечення екологічної безпеки проживання населення в регіоні.

          Суб'єкт господарської діяльності, у власності якого перебувають об’єкти підвищеної небезпеки, зобов'язаний:

  • провести ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки і зареєструвати його в органах нагляду;
  • забезпечити розробку й експертизу декларації безпеки і плану ліквідації і локалізації аварійних ситуацій і аварій на об'єкті, узгодити та зареєструвати їх згідно з установленим порядком;
  • одержати дозвіл на експлуатацію об'єкта у місцевих органах виконавчої влади;
  • забезпечити експлуатацію об'єкта з мінімально можливим ризиком і виконання інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність об'єктів підвищеної небезпеки;
  • застрахувати "свою громадянську відповідальність" за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами й аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки. 

Методист обласного методичного кабінету

НМЦ ЦЗ та БЖД Закарпатської області

Треніна А.С 

Категорія: Пам'ятки для підприємств, організацій, установ | Додав: Настя25 (2014-04-07)
Переглядів: 8034 | Рейтинг: 5.0/1