Пн, 2019-01-21, 11:07:48 | 
RSS

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                      
        88006, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Верещагіна, 18, 
тел/факс: (0312) 660467, 673384, факс 673284,e-mail: nmc.zakarpattya@mns.gov.ua

Каталог статей

Головна » Статті » Пам'ятки для підприємств, організацій, установ

Основні вимоги щодо організації роботи керівників (працівників) з охорони життя і здоров’я дітей, попередження травматизму і нещасних випадк
          Літні канікули для дітей – це відновлення здоров'я, та розвиток творчого потенціалу, моральне вдосконалення особистісних можливостей, долучення до культурним і освітнім цінностям, входження у систему нових зв'язків, втілення власних планів та задоволення індивідуальних інтересів. 
        І, саме в цьому, допомагають дитячі оздоровчі заклади, спрямованих на організацію диференційованого дозвілля, сприятливому фізичному духовного розвитку підростаючого покоління, задоволенню вікових та індивідуальних потреб дітей, розвитку їх різнобічних здібностей.
     Робота в дитячому оздоровчому закладі (далі – ДОЗ) повинна бути своєчасно і чітко спланована з урахуванням кількості тих, хто відпочиває, наявної бази, рівня підготовленості педагогіч­ного колективу та традицій оздоровчого закладу.
Основні вимоги до організації території дитячого оздоровчого закладу
       Дитячий оздоровчий заклад повинен мати окрему ділянку, розміщену на найсприятливіших для проведення оздоровчих заходів територіях, поблизу лісових масивів і водойм, сухих, чистих, добре провітрюваних та ізольованих. Розміщуються ДОЗ з урахуванням напрямків вітрів, з навітряного боку від джерел шуму, забруднень атмосфери і вище за течією водойм щодо джерела можливого забруднення. Дотримання всіх перерахованих умов дозволяє забезпечити сприятливе перебування, відпочинок, оздоровлення дітей.Вимоги до територій дитячих оздоровчих закладів визначаються Дсанпін 5.5.5.23-99 і є обов'язковими.
Санітарно-гігієнічні вимоги до території  ДОЗ
      Для перевірки готовності закладу до прийому дітей створюється спеціальна комісія, яка складається з представників санітарно-епідеміологічної станції, які займаються питаннями організації здоровлення дітей при міськ-, райвиконкомах, органів державного пожежного, технічного та енергетичного нагляду, профспілкової та господарської організації, начальника і лікаря оздоровчого табору. За підсумками проведеної перевірки складається акт ф. № 31 б/у Дсанпін 5.5.5.23-99).
    Дозвіл на заїзд дітей видається санітарно-епідеміологічними службами перед кожною зміною на основі документів, зазначених у переліку Дсанпін 5.5.5.23-99.Вимоги до спорудження дитячих оздоровчих закладів, водопостачання, санітарно-технічного благоустрою, оснащення приміщень і устаткування, утримання приміщень і ділянки дитячого оздоровчого закладу визначаються чинними в Україні Дсанпін 5.5.5.23-99, а також ДСТ, ТУ й іншими нормативними документами.
     Перед    заїздом   дітей    територія    табору    підлягає   ретельному прибиранню, ремонту, ліквідації небезпечних ділянок та предметів. Особлива увага приділяється місцям, які представляють потенційну небезпеку для життя і здоров'я дітей - корчі, валуни, ями й ін., шматки дроту або тросів; відбувається обрізка сухостою та дерев, що знаходяться в аварійному стані, ремонт небезпечних ділянок на шляху пересування дітей по території ДОЗ тощо.Відповідальні співробітники ДОЗ разом із представниками медичної служби проводять обстеження ділянки і прилеглих територій ДОЗ на предмет наявності отруйних рослин і грибів, про що робиться відповідний запис у журналі, і їх знищення або обмеження для доступу дітей.
Нагляд за територією
      Територія ДОЗ підлягає цілодобовій охороні. У денний час на території ДОЗ організовується чергування загонів на чолі з вихователями. В обов’язок чергового загону входить контроль, охорона і нагляд за основними пунктами ДОЗ, а також веде книгу запису входів/виходів на територію/з території ДОЗ, доповідає начальнику про всі події, що відбуваються в закладі.Перебування сторонніх осіб на території закладу категорично заборонено. Правила перебування батьків визначається адміністрацією закладу.
   Оздоровча зміна здійснюється в три етапи: організаційний, основний та підсумковий. Організаційний період зміни починається відразу ж після заїзду та охоплює 2-3 дні оздоровчої зміни (період акліматизації дітей і їх адаптація  до умов життя в ДОЗ). 
    У цей період зміни загонові вихователі повинні забезпечити максимальну організованість, порядок і дисципліну. Вони знайомлять дітей з основним правилами: протипожежної безпеки, електробезпеки, безпечної поведінки на воді, поводження під час спортивних змагань та масових заходів, поведінки в їдальні, корпусах, поводження з рослинами і тваринами, що знаходяться на території ДОЗ та правилами стосунків і поведінки дітей протягом зміни.
  Основний період перебування дітей у дитячому оздоровчому закладі характеризується тим, що саме в цей час відбувається виконання комплексу виховних та оздоровчих заходів, спланованих і намічених разом з дітьми. Розробляється план керівником закладу за участю педагогічного колективу, інструкторів та медичного персоналу. Із приходом у оздоровчий заклад дітей зміст плану може мінятись і доповнюватись згідно з їхніми побажаннями.План складається на літо. Крім цього, на кожну зміну розробляються календарі спортивно-масових і оздоровчих заходів ДОЗ, успіх реалізації яких залежить від організаторської роботи керівника фізичного виховання.Саме в цей період значно зростають фізичні й емоційні навантаження на дітей і у зв’язку з цим зростає відповідальність вихователів, усіх співробітників ДОЗ за збереження їх життя і здоров’я. Категорично забороняється допускати дітей до роботи на циркулярних пилках, механічних стругальних верстатах, будь-яких апаратах з високою напругою, під тиском і з високою температурою нагрівання.
     Підсумковий період зміни охоплює останні 2-3 дні перебування дітей у ДОЗ, саме тоді підводяться підсумки  спільної діяльності, виконання намічених планів.
 Організація харчування
  Важливо дотримуватися режиму харчування. Вимоги до устаткування, оснащення й утримання харчоблоків, а також якості  використання харчових продуктів викладені в Дсанпін 5.5.523-99. З метою профілактики харчових отруєнь варто забезпечити обов’язкове дотримання співробітниками особистої гігієни, санітарних вимог стосовно приготування їжі, суворого дотримання встановлених термінів реалізації продуктів харчування, готових страв. Фізичне виховання і оздоровчі заходиРобота з фізичного виховання повинна проводитися відповідно до «Організаційно-методичних вказівок з фізичного виховання».
    Категорично забороняється розпалювати багаття легкозаймистими засобами, влаштовувати феєрверки, проходження зі смолоскипами й інші заходи, пов’язані з безпекою виникнення пожежі.Заняття в спортивних секціях закладу узгоджується з лікарем. Керівництво ДОЗ, інструктор з фізичної культури і спорту зобов’язані забезпечити належний стан спортивних споруджень і майданчиків.
    Проведення туристичних походів і екскурсій 
  Основними формами туристично-краєзнавчої роботи в ДОЗ є: туристична прогулянка, екскурсія, туристичний похід. Туристичні походи й екскурсії з дітьми проводяться відповідно до затвердженого плану роботи з дозволу керівника (видає наказ, у якому затверджує список дітей, визначає керівників походу і груп, маршрут, час відправлення і повернення дітей у табір) і лікаря оздоровчого закладу. Всі учасники походу проходять обов’язків інструктаж із правил безпеки життєдіяльності.
     У похідному загоні на кожні 10-15 дітей повинен бути керівник, який несе персональну відповідальність за здоров’я і життя дітей.
Заходи безпеки під час стихійних лих
     Кожен дитячий оздоровчий заклад повинний мати чіткий план дій під час настання стихійного лиха.У кожному житловому приміщенні повинен знаходитися докладний план евакуації дітей. Загонові вихователі повинні бути проінструктовані стосовно своїх дій під час стихійного лиха.Щоб уникнути паніки, рекомендується розробити спеціальну систему оповіщення дорослих співробітників дитячого оздоровчого закладу про настання стихії. Кожен співробітник ДОЗ повинен знати дану систему оповіщення і діяти відповідно до необхідності збереження життя і здоров'я дітей.
     Всі співробітники дитячого оздоровчого закладу згідно зі своїми посадовими інструкціями несуть відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей. Вони повинні виявляти і забезпечувати повагу до честі й гідності дітей, їх недоторканності та зобов'язані припиняти випадки бездоглядності дітей, порушення ними правил поведінки і безпеки. Про всі випадки порушень обов’язково потрібно доповідати керівникові ДОЗ.
    3 урахуванням специфіки дитячого оздоровчого закладу для деяких категорій співробітників, наприклад, начальника, старшого вихователя, заступника начальника з господарської частини, завідувача виробництвом, лікаря, медичної сестри встановлюється чіткий порядок, що передбачає можливість відлучення з території закладу тільки з дозволу адміністрації установи або профспілкового комітету, які утримують ДОЗ.           

 
Клімова О.О., завідувач КНІТ Центру 
Категорія: Пам'ятки для підприємств, організацій, установ | Додав: Настя25 (2013-04-26)
Переглядів: 559 | Рейтинг: 0.0/0